strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2011-07-08 15:15 / 2167   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ankieta dla szkół uczących zawodu oraz CKU i CKP

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011. Jej celem jest przede wszystkim zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień zawartych w latach 2002-2005 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi oraz ocenę ich wpływu na poprawę jakości kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego.

 

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 15 sierpnia 2011r ., na adres mailowy Kuratorium Oświaty: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Wszystkie dane prosimy podać za rok szkolny 2010/2011.

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony naszej ankiecie czas!
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl