strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2011-03-17 07:17 / 1911   J. Popielewski dla dyrektorów i samorządów
Ankieta dotycząca realizacji zajęć z bloku "edukacja zdrowotna" w gimnazjach

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów,

 

Ankieta dotycząca edukacji zdrowotnej w gimnazjach ma na celu zbadanie stopnia realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego w gimnazjach w drugim roku obowiązywania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uzyskane dane zostaną wykorzystane do planowania działań mających na celu udzielenie szkole i nauczycielom wychowania fizycznego pomocy w realizacji tego zadania.

 

Autorką ankiety jest pani profesor Barbara Woynarowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dyrektorów gimnazjów prosimy o pobranie ankiety ze strony www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl lub  z systemu PIKO i przesłanie wypełnionej wersji elektronicznej do Kuratorium Oświaty, do pani Danuty Brzózki-Ciechanowskiej, na adres dciechanowska@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do 25 marca 2011 r.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl