strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2011-01-19 15:02 / 1788   A. Borysiakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ankieta dt. mobilności edukacyjnej młodzieży w szkołach zawodowych.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie,

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

prowadzących kształcenie zawodowe

 

W II półroczu 2011 roku przypada okres sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z głównych priorytetów polskiej Prezydencji w obszarze edukacji i młodzieży będzie wieloaspektowa mobilność.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, wzorem roku ubiegłego Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło inicjatywę mającą na celu zgromadzenie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk w zakresie mobilności edukacyjnej młodzieży, realizowanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

 

W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, dzięki której uzyskane informacje posłużą do dalszych prac prowadzonych w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane również do stworzenia odpowiednich ram organizacyjno-prawnych w kształceniu zawodowym, poprzez wdrożenie na gruncie polskim Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

 

Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres mailowy: biwanowska@bydgoszcz.uw.gov.pl  w terminie do dnia 28 stycznia 2011 roku.

 

Jednocześnie informuję, że wszelkie dodatkowe informacje w sprawie ankiety można uzyskać u pani Barbary Iwanowskiej, Wydział Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy tel. (52) 34 97 603, e-mail:  biwanowska@bydgoszcz.uw.gov.pl .

 

Oryginalne pisma podpisane przez Panią Kurator w załączeniu.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl