strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2010-05-25 11:32 / 1238   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wyjaśnienia dotyczące obowiązkowego badania problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek,

województwa kujawsko-pomorskiego

 

W uzupełnieniu komunikatu  z dnia 21 maja 2010 r., dotyczącego  badania problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców (tzw. eurosieroctwa), przekazuję następująca wyjaśnienia:

 

1. W przypadku zespołu szkół, centrum kształcenia ustawicznego lub ośrodka ankietę wypełnia się osobno dla każdej szkoły, bez  wypełniania ankiety zbiorczej dla całego zespołu (centrum, ośrodka).

 

2. Ankietę wypełnia się wyłącznie dla:

       1) przedszkoli,

2) szkół dla młodzieży:

   a) szkół podstawowych,

   b) gimnazjów,

   c) trzyletnich liceów ogólnokształcących,

   d) trzyletnich liceów profilowanych,

   e) czteroletnich techników,

   f)  zasadniczych szkół  zawodowych,

3) szkół dla dorosłych, do których uczęszczają osoby niepełnoletnie.

 

O wypełnienie ankiety proszeni są również  dyrektorzy szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, poprzez wybranie przy rejestracji, w miarę możliwości, jednego z wymienionych typów szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum.

 

Ankiety nie wypełnia się dla innych form wychowania przedszkolnego oraz nie wymienio­nych wyżej szkół i placówek.

 

3. W ankiecie należy uwzględnić stan z 15 kwietnia 2010 roku (uwzględniamy także osoby, które ukończyły szkołę w kwietniu). W przypadku szkół dla młodzieży uwzględniamy wszystkich uczniów a nie tylko osoby, które nie ukończyły 18 roku życia przed 15 kwietnia 2010 roku. W przypadku szkół dla dorosłych uwzględniamy tylko osoby, które są niepełnoletnie lub ukończyły 18 lat w II semestrze roku szkolnego 2009/2010.

Z poważaniem

Kujawsko – Pomorski

Kurator Oświaty

Iwona Waszkiewicz
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl