strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2016-03-22 15:30 / 6267   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Informacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dotycząca Medali Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 17 marca 2016 r. zakończyła pracę Komisjia ds. rozpatrywania wniosków o nadanie odznaczeń resortowych: medalu KEN oraz orderów i odznaczeń państwowych przy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Komisja rozpatrywała wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wpłynęło 367 wniosków, spośród których 41 zawierało błędy formalne. W wyniku pracy Komisji pozytywnie zaopiniowano 280 wniosków i przedstawiono jej Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Jednocześnie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na podstawie oceny prawidłowości nadesłanych wniosków sformułowano pewne uwagi i zwraca się z uprzejmą prośbą o ich wdrożenie w przyszłości:

 1. w przypadku otrzymania nagrody (Kuratora, Ministra) lub odznaczenia państwowego, bądź resortowego w ostatnich trzech latach, szczególnie wyeksponować we wniosku osiągnięcia po uzyskaniu ww. nagród odznaczeń,
 2. precyzyjnie datować dokonania opisywane we wniosku, umiejscawiać je w konkretnych ramach czasowych,
 3. przy typowaniu nauczyciela do KEN szczególną uwagę zwrócić na nauczycieli z długoletnim stażem pracy i ich osiągnięcia spełniające kryteria zawarte w rozporządzeniu,
 4. unikać identycznego sposobu uzasadnienia wniosków składanych na medal KEN oraz medali za Długoletnią Służbę.           
 5. uzasadnienia wniosków nie powinny zawierać imion i nazwisk uczniów,
 6. precyzyjnie, jednoznacznie podawać we wniosku wykształcenia kandydata oraz staż pracy (z dokładnym wskazaniem lat),
 7. częściej zwracać uwagę na wskazanie efektów podejmowanych przez wnioskodawców działań,
 8. wnioski dla nauczycieli powinny być podpisane przez dyrektora szkoły/placówki.

 

Jednocześnie członkowie Komisji podkreślili, że w kolejnych latach pojawiające się powyższe braki, będą skutkowały odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych lub zdecydowanym obniżeniem przydzielanych punktów.

 

Członkowie Komisji podkreślili również, że:

 1. Medal KEN jest najwyższym odznaczeniem resortowym, uhonorowaniem całokształtu pracy nauczyciela. W związku z tym zwrócili uwagę na dostępność różnych form nagród, krzyży zasługi, odznaczeń i medali (np. nagrody dyrektora, organu prowadzącego, krzyże zasługi, odznaczenia za długoletnią służbę), które powinny poprzedzić wystąpienie z wnioskiem o nadanie Medalu KEN.
 2. Uzasadnienie wniosku powinno w sposób jednoznaczny wskazywać na rzeczywiste spełnienie przez nauczyciela wszystkich wymagań określonych w stosownym rozporządzeniu.
 3. w przypadku gdy Dyrektor uzna, iż wielu nauczycieli zasługuje na Medal KEN powinien rozważyć zasadność rozłożenia w czasie liczby przesłanych do Kuratorium wniosków.
 4. istnieje konieczność zaopiniowania przez RP nie tylko kandydata do Medalu KEN ale również treści składanego wniosku.

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o dokładne uwzględnianie wytycznych Ministra i Kuratora przy wypełnianiu wniosków.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl