strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2016-02-24 09:02 / 6200   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Informacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dotycząca Orderów i Odznaczeń Państwowych

W dniu 18 lutego 2016 r.  zakończyła pracę Komisja ds. rozpatrywania wniosków orderów i odznaczeń państwowych przy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

W wyniku pracy Komisji pozytywnie zaopiniowano 648 wniosków spośród 1065 złożonych:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 2
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 6
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 10
 • Medal Złoty za Długoletnia Służbę – 245
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 224
 • Medal Brązowy za Długoletnia Służbę –  161

Jednocześnie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na podstawie oceny prawidłowości nadesłanych i wypełnionych wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i krzyży sformułowano najczęściej pojawiające się uwagi.

 

W wielu przypadkach wymienione uchybienia spowodowały, że złożone wnioski nie spełniały wymagań formalnych.

 

Kuratorium Oświaty uprzejmie prosi o szczególne zwrócenie uwagi w przyszłości na:

 • prawidłowe wypełnianie rubryk o karalności dyscyplinarnej lub sądowej;
 • właściwie wyliczony staż pracy (powinien on wynikać z dokładnej daty rozpoczęcia pracy wskazanej we wniosku);
 • podanie dokładnej daty rozpoczęcia pracy zawodowej (dzień, miesiąc, rok);
 • wskazanie całkowitego stażu pracy (z uwzględnieniem wszelkich przerw w pracy);
 • unikanie nadmiernej liczby wniosków z jednej szkoły/placówki, w trosce o zawartość merytoryczną uzasadnienia;

 

Ponadto kuratorium pragnie zwrócić uwagę na lapidarność uzasadnienia niektórych wniosków. Nie jest to błąd formalny, wydaje się jednak, że w szczególności w przypadku osób z bardzo długim stażem pracy, uzasadnione byłoby uszczegółowienie zadań, czy dokonań pracownika ze wskazaniem efektów i ram czasowych podjętych działań. Umożliwi to bardziej precyzyjną weryfikację wniosku.

 

Jednocześnie zauważono często nieprawidłowe opracowanie wniosków o krzyże zasługi. Wnioski często nie uwzględniały wszystkich zapisów wynikających z rozporządzenia oraz wytycznych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 23 października 2015 r., a także wskazywały realizację podstawowych obowiązków pracownika, nie wykazując szczególnych zasług kandydata.

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o dokładne uwzględnianie wytycznych Ministra i Kuratora przy wypełnianiu wniosków.

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w załączeniu prezentuje liczbowe zestawienia pojawiających się błędów z prośbą o ich wnikliwą analizę.

 

Uchybienia na wnioskach o MEDAL ZŁOTY, SREBRNY I BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ,

ZŁOTY, SREBRNY I BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

- 2016 -

 

L.P.

RODZAJ BŁĘDU

LICZBA BŁĘDÓW

1

Niewłaściwe lub brak daty (np. data opinii RP wcześniejsza od daty sporządzenia wniosku i oświadczenia)

96

 2

Brak nazwiska rodowego

59

 3

Brak dokładnego adresu (gł. na KRK)

50

 4

Brak pieczęci szkoły

36

 5

Rozbieżności w imionach/nazwiskach

31

 6

Brak imienia/nazwiska rodowego matki

29

 7

Niezachowanie przerw między nagrodami

19

 8

Brak lub źle wskazany staż pracy

17

 9

Wniosek sporządzony na dwóch kartkach

17

 10

Brak danych szkoły i podpisu dyrektora

16

 11

Brak stwierdzenie „niekarana/y”

13

 12

KRK podpisane przez nauczyciela

12

 13

Wniosek sporządzony na starym druku

11

 14

Rozbieżności lub brak nr PESEL

11

 15

Rozbieżności lub brak daty urodzenia

11

 16

Brak KRK

6

 17

Brak daty opinii Rady Pedagogicznej

6

 18

Błędy literowe i ortograficzne

5

 19

Brak daty sporządzenia wniosku

4

 20

Brak oświadczenia

3

 21

Błąd w nazwie medalu

1

 

Liczba złożonych wniosków oraz błędów w rejonach:

 

Rejon

Ogólna liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków bez błędów

Liczba wniosków z błędami

Liczba

błędów

bydgoski

494

398

96

19 %

98

toruński

321

218

103

32 %

103

włocławski

250

155

95

38 %

95

  1065 771 294   296

 

Liczba wniosków złożonych z jednej szkoły:

 

MEDAL

Liczba wniosków z jednej szkoły

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

6

2 szkoły

Toruń Włocławek

7

2 szkoły

Bydgoszcz

Włocławek

9

2 szkoły

Toruń

11

1 szkoła

Włocławek

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

15

1 szkoła

Włocławek

11

1 szkoła

Żnin

8

1 szkoła

Włocławek

7

2 szkoły

Włocławek

Żnin

6

1 szkoła

Grudziądz

5

5 szkół

Nakło n/Notecią

Bydgoszcz

Toruń

Tuchola

5

8 szkół

Bydgoszcz - 4

Koronowo

Barcin

Toruń

Włocławek
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl