strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2009-04-16 15:25 / 527   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Komunikat w sprawie nagród Ministra Edukacji Narodowej

Komunikat w sprawie nagród Ministra Edukacji Narodowej


        Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku z przygotowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu nowego rozporządzenia w sprawie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wnioski o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej będą składane na formularzu odmiennym od dotychczas obowiązującego, a jego wzór stanowić będzie załącznik do nowego rozporządzenia.
        Zmianie może również ulec termin składania przedmiotowych wniosków.
        O szczegółach zmian poinformujemy Państwa w momencie wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Kujawsko-Pomorski                  
Kurator Oświaty                    
Iwona Waszkiewicz                  
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl