strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2009-01-13 15:20 / 374   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Terminarz składania wniosków o medale i odznaczenia

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW
O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ORAZ RESORTOWYCH

Rodzaj odznaczenia

Termin składania wniosków

Podstawa prawna

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

do 10 lutego 2009 r.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. Nr 99, poz. 1073).

ORDERY I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

do 10 lutego 2009 r.

ustawaz dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz.450 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. Nr.123, poz. 848),
rozporządzeniePrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743 z poźn. zm),
ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 198, poz. 1930)

Kujawsko-Pomorski                  
Kurator Oświaty                    
Iwona Waszkiewicz                  


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl