strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2011-05-09 09:01 / 2040   J. Popielewski dla dyrektorów i samorządów
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia resortowe

Bydgoszcz, 2011-05-06

WO.5832.5.2011.MO

 

Komunikat

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2011 r., dotyczącego zamiaru uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz ucznia zdolnego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty prosi Państwa o przesłanie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli realizujących zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w Roku Odkrywania Talentów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r., do godz. 15.00.

 

 1. Przekazana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać:

  a) pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do medali KEN, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący (pismo sporządzone wzorem lat ubiegłych).

  b) wniosek dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących drukach w jednym egzemplarzu (wzór zał. nr 1).

  c) oświadczenie kandydata, w stosunku, do którego złożono wniosek o nadanie medalu KEN o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 2).

 2. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania  i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

  2.1. Dla ułatwienia wypełniania wniosków o nadanie Medalu KEN została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków (wzór zał. nr 3).

 3. Sposób przekazywania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

  3.1. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium: pok. 218, II piętro, wejście od ul. Konarskiego w godz. od 8ºº do 12ºº, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r. W sprawach związanych z medalami proszę kontaktować w dniach 09-11 maja 2011 r. z panią Mariolą Oleszczuk pod numerem  tel. (52) 34-97-632.

 

W związku z tym proszę o dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu wniosków.

 

 

p.o.Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

 

Anna Łukaszewska

 

 

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o nadanie  ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
 2. Wzór oświadczenia kandydata do nadania medalu.
 3. Sposób wypełniania wniosków o nadanie ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl