strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

dyrektorzy placówek - wszyscyProjekt Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ws. określenia term. przepr. post. rekrut.2018-01-17
jst - gminyInformacja dot. dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego2017-10-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieProjekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo..."2018-01-12

dla dyrektorów i samorządów Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2011/2012 ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-04-30 11:58 / 2755    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wykaz nauczycieli - kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego wytypowanych do medalu Komisji Edukacji Narodowej 2012
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-26 14:23 / 2696    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego wytypowanych w 2012 r. do odznaczeń państwowych i resortowych.
Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego wytypowanych w 2012 r. do odznaczeń państwowych i resortowych, przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-02 13:54 / 2639    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe/resortowe 2012 ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2011-12-22 09:00 / 2518    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wykaz nauczycieli odznaczonych za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty w związku z Rokiem Odkrywania Talentów 2011 ważna informacja
Wykaz nauczycieli odznaczonych za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej w związku z Rokiem Odkrywania Talentów
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-06-16 14:15 / 2128    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego wytypowanych w 2011 r. do odznaczeń państwowych i resortowych
Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego wytypowanych w 2011 r. do odznaczeń państwowych i resortowych, przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, celem dalszej weryfikacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-05-16 15:23 / 2058    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-05-10 09:28 / 2046    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia resortowe
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2011 r., dotyczącego zamiaru uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz ucznia zdolnego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty prosi Państwa o przesłanie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli realizujących zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w Roku Odkrywania Talentów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r., do godz. 15.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2011-05-09 09:01 / 2040    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2011 r., dotyczącego zamiaru uhonorowania odznaczeniami państwowymi* nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz ucznia zdolnego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty prosi Państwa o przesłanie wniosków o odznaczenia państwowe dla nauczycieli realizujących zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w Roku Odkrywania Talentów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r., do godz. 15.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2011-05-09 09:00 / 2038    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2011-01-19 13:02 / 1783    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl