strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2020-11-06 15:29 / 9836   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
„MONITOROWANIE - ARKUSZ 99 i 100

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek,

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 należy przeprowadzić monitorowanie w zakresie:

 

1. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”  (arkusz nr 99).

 

Arkusz wypełniają tylko dyrektorzy szkół, którzy otrzymają pismo informujące o potrzebie wypełnienia załączonego na platformie arkusza.  

 

2. „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach” (arkusz nr 100) – termin realizacji listopad – grudzień 2020 r.

 

Arkusz wypełniają dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

Bardzo proszę o podjęcie stosownych działań.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl