strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

dyrektorzy placówek - wszyscyPropozycja akcji na zakończenie roku szkolnego - Zamiast kwiatów kup protezy2018-06-20
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieKonsultacje w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i placówek2018-07-23

dla dyrektorów i samorządów Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 sierpnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 61/08 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalania procedury planowania i ewaluacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-09-22 07:00 / 179    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty został sporządzony na podstawie § 6 ust. 1 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz ze zmianami z dnia 09.09.2008
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 21 2008-08-18 07:00 / 120    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Program poprawy jakości procesu edukacyjnego w szkołach i placówkach
Program poprawy jakości procesu edukacyjnego w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego opracowany na podstawie zarządzenia Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 32/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r., zmodyfikowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-08-18 07:00 / 119    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl