strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

dyrektorzy placówek - wszyscyProjekt Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ws. określenia term. przepr. post. rekrut.2018-01-17
jst - gminyInformacja dot. dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego2017-10-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieProjekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo..."2018-01-12

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-08-30 07:50 / 4144    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 został sporządzony na podstawie § 18 ust. 1, 2 i § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-08-31 12:39 / 2951    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego realizowanego w roku szkolnym 2011/2012
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-08-31 08:26 / 2946    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 został sporządzony na podstawie § 18 ust. 1, 2 i § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-08-30 13:05 / 2221    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Aneks do planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011
Aneks do Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011 został sporządzony na podstawie § 18 ust. 1, 2 i § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-05-20 09:11 / 2066    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Arkusze kontroli planowej w szkołach i placówkach na rok szkolny 2010/2011 zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2010-10-07 14:16 / 1536    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011.
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011 został sporządzony na podstawie § 18 ust. 1, 2 i § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-08-31 09:31 / 1392    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Arkusze kontroli planowej w szkołach i placówkach na rok szkolny 2009/2010 zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 15 2010-02-01 09:16 / 998    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010. ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2009-11-16 15:02 / 855    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2009-08-21 09:49 / 655    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl