strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2017-04-11 15:31 / 7179   A. Nicpońważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r.

Lista organów prowadzących szkoły/ biblioteki pedagogiczne z wykazem szkół/ bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia

1. Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667), a także na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w pkt. 5 zarządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 204/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących szkoły, wraz z wykazem szkół/ bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia.

2. Przekazanie organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek nastąpi na podstawie umowy.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl