strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-08-09 14:10 / 6506   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach II naboru programu "Bezpieczna+"

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa nr 0030.122/BKO/2016 wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu.

 

lp Nazwa szkoły Organ prowadzący (nazwa) Miejscowość Adres szkoły Kwota udzielonego wsparcia z programu rządowego "Bezpieczna+"
1 2 3 4 5 6
1 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie Gmina Janikowo Kołodziejewo  Szkolna 10, 88-160 Janikowo 10 480,00 zł
2 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ostrowitem Gmina Brzuze Ostrowite 87-522 Ostrowite 62 12 800,00 zł
3 Szkoła Podstawowa w Ugoszczu Gmina Brzuze Ugoszcz Ugoszcz 22, 87-517 Brzuze 11 208,00 zł
4 Zespół Szkół w Grucie, Gimnazjum w Grucie Gmina Gruta Gruta Gruta 70, 86-330 Gruta 4 400,00 zł
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Broniewicach Gmina Janikowo Broniewice Broniewice 3,88-160 Janikowo 16 000,00 zł
6 Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Lnianie Gmina Lniano Lniano Szkolna 13, 86-141 Lniano 3 840,00 zł

 

Nie rozdysponowano kwoty 8 221,58 zł
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl