strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-06-22 15:15 / 6449   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie "Bezpieczna+" oraz ogłoszenie II naboru wniosków

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa nr 0030.122/BKO/2016 wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu.

 

lp Nazwa szkoły Organ prowadzący (nazwa) Miejscowość Adres szkoły Kwota udzielonego wsparcia z programu rządowego "Bezpieczna+"
1 2 3 4 5
6
1 Zespół Szkół w Bobrowie, Gimnazjum im Jana Pawła II w Bobrowie Gmina Bobrowo Bobrowo Bobrowo 33, 87-327 Bobrowo 14 080,00 zł
2 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie Gmina Ciechocin Ciechocin 87-408 Ciechocin 167 16 000,00 zł
3 Szkoła Podstawowa w Chełmcach Gmina Kruszwica Chełmce Chełmce 50, 88-121 Chełmce 4 680,00 zł
4 Gimnazjum im Jana Pawła II w Lubaniu Gmina Lubanie Lubanie Lubanie 14, 87-732 Lubanie 12 000,00 zł
5 Gimnazjum nr 21 im. Tony'ego Halika w Toruniu Gmina Miasta Toruń Toruń Morcinka 13,87-100 Toruń 8 800,00 zł
6 Szkoła Podstawowa nr 7 im Bojowników o Wolność i Demokrację w Toruniu Gmina Miasta Toruń Toruń Gen. Bema 66, 87-100 Toruń 4 824,00 zł
7 Szkoła Podstawowa nr 13 im Jana Pawła II w Toruniu Gmina Miasta Toruń Toruń Krasińskiego 45/47, 87-100 Toruń 9 600,00 zł
8 Szkoła Podstawowa nr 14  we Włocławku Gmina Miasto Włocławek Włocławek Bukowa 9, 87-800 Włocławek 30 000,00 zł
9 Gimnazjum w Obrowie przy Zespole Szkół w Obrowie Gmina Obrowo Obrowo Szkolna 4,  87-126 Obrowo 15 725,00 zł
10 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Dobrzejewicach Gmina Obrowo Dobrzejewice Dobrzejewice 58B, 87-123 Obrowo 14 180,00 zł
11 Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie Gmina Pruszcz Zbrachlin Zbrachlin 17, 86-120 Pruszcz 1 600,00 zł
12 Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gmina Pruszcz Pruszcz Kościelna 4, 86-120 Pruszcz 3 200,00 zł
13 Gimnazjum im. T. Halika w Radzikach Dużych Gmina Wąpielsk Radziki Duże   6 440,00 zł
14 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce Gmina Wielka Nieszawka Mała Nieszawka Toruńska 64, 87-103 Toruń 7 674,32 zł
15 Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz 7 880,00 zł
16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz 12 000,00 zł
17 Szkoła Podstawowa nr 13 w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz 16 720,00 zł
18 Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Powiat Świecki Świecie Kościuszki 6A, 86-100 Świecie 26 080,00 zł
19 I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu Powiat Świecki Świecie Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie 22 128,80 zł
20 II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu Powiat Świecki Świecie Wojska Polskiego 85, 86-100 Świecie 26 838,40 zł

 

 

 

Równocześnie, zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza II nabór wniosków w ramach w/w  programu.

Wnioski o dotacje należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 8 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

Uwagi:

 

  1. Wnioski o dotacje składa organ prowadzący załączając wnioski poszczególnych szkół.
  2.  Jeśli szkoła wchodzi w skład zespołu szkół, wniosek powinien być składany przez konkretną szkołę a nie przez zespół szkół.
  3. Zaplanowane działania muszą  być zgodne z  zapisami § 2 ust. 3 pkt 1-7 rozporządzenia.
  4. Działania nie mogą być planowane w terminie innym niż rok szkolny 2016/2017.
  5. Wydatki muszą być zaplanowane nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
  6. Zakup sprzętu w ramach programu musi być uzasadniony zaplanowanymi działaniami i musi to jasno wynikać z przedstawionego wniosku.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl