strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-12-15 15:50 / 5995   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Rządowy programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

Bydgoszcz,  15 grudnia 2015 r.

WO.531.7.2015 .HW

 

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 19 listopada 2015 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników także kosztu zakupu materiałów dydaktycznych.

 

W związku z powyższym dane proszę sporządzić poprzez aplikację internetową w formie tabel, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie,  kosztów oraz rozliczenia dotacji.

Tabele  dotyczą  liczby uczniów z podziałem na poszczególne typy  szkół  i  klasy,  z podziałem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie  i ze względu na rodzaj szkoły i typ niepełnosprawności  oraz  kwot jakie zostały wydatkowane.

Ostatnia tabela stanowi rozliczenie dotacji.

 

Zestawienie tabel i rozliczenie dotacji, proszę przesłać poprzez aplikację  do  dnia   12  stycznia   2016 r. oraz  wydrukowaną wersję po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie  na adres:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Rozliczenia Programu Rządowego Wyprawka szkolna 2015”

 

 

Aplikacja znajduje się pod adresem strony: http://wyprawka.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

 

 

                                                           p.o. Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

                                                                                  Jolanta Metkowska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl