strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-12-19 14:01 / 5074   S.Klichważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenie programu rządowego "Wyprawka Szkolna 2014"

Bydgoszcz, 19 grudnia 2014 r.

WO.531.9.2014 .HW                                                      

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 17 listopada 2014 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ze  względu na występujące w  2013 r. rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów, a kwotami wykazanymi w sprawozdaniach, proszę o sprawdzenie, czy wypłacona pomoc jest zgodna z programem.

W 2014 r. wystąpiły problemy z prawidłową realizacją programu w zakresie refundacji zakupu podręczników. Część samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym dokonało zwrotu za zakupione ćwiczenia, atlasy, zbiory zadań itp.

Proszę zatem w nadsyłanych sprawozdaniach o  informacje,  jeśli takie zjawisko miało miejsce w Państwa Gminie.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o przygotowanie informacji o realizacji programu, zgodnie z tabelą, na podstawie której zbierane były dane o potrzebach na dofinansowanie do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych, w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz tabelą o wykorzystanej dotacji dla poszczególnych grup uczniów (tabele w załączeniu).

 

 

Zestawienie   tabel  proszę  przesłać  do  dnia   12 stycznia  2015 r.  na  adres:  hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

oraz po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie  na adres:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz z dopiskiem   „Rozliczenia Programu Rządowego Wyprawka szkolna 2014”

 

 

 

 

                                                                       Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty

 

                                                                                   Anna Łukaszewska

 

 

 

Załącznik nr 1 (tabela 1) – dotyczy realizacji programu w ujęciu ilościowym – z podziałem uczniów na poszczególne typy szkół oraz klasy.

Załącznik nr 1 (tabela 2 ) - dotyczy  realizacji programu w ujęciu ilościowym – z podziałem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ze względu na rodzaj szkoły i typ niepełnosprawności.

Załącznik nr 2 (tabela 1 ) – dotyczy wysokości dotacji, jaka została wydatkowana w danej gminie na poszczególne grupy uczniów, również z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie.

Załącznik nr 2 (tabela 2) - dotyczy wysokości dotacji, jaka została wydatkowana w danej gminie na poszczególne grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ze względu na rodzaj szkoły i typ niepełnosprawności.

Załącznik nr 3 - rozliczenie dotacji.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl