strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2013-07-10 12:25 / 3769   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wsparcie dla szkół filialnych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

5 lipca 2013 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z dnia 5 lipca 2013 r. poz. 785). Pozwala ono na składanie wniosków przez szkoły, które posiadają szkoły filialne na utworzenie (zwrot kosztów utworzenia) miejsc zabaw albo utworzenie, lub modernizację (zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji) szkolnych  placów zabaw w placówkach filialnych. Nowelizacja rozporządzenia pozwala na składanie wniosków dla placówek filialnych na realizację programu jeszcze w 2013 r.

 

Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w 2013 r. odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia, lub modernizacji szkolnych placów zabaw organ prowadzący, w odniesieniu do szkoły filialnej, występuje do wojewody w terminie do dnia 29 lipca 2013 r. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego ocenia zespół, powołany przez wojewodę, w terminie do dnia 1 września 2013 r.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl