strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-09-28 07:49 / 3019   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Nabór wniosków w Rządowym programie „Radosna szkoła” na 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że do 10 października 2012 r. szkoły, które mają jeszcze możliwość skorzystania z dotacji w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”, mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących.

 

Organy prowadzące mogą składać wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (na adres Kuratorium Oświaty) do dnia 2 listopada br. włącznie.

 

Wzory formularzy, na których po odpowiedniej modyfikacji, składać można wnioski  oraz załączniki do nich są dostępne pod adresem: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=260&Itemid=329

oraz jako załączniki do komunikatu.

 

Organy prowadzące, które będą składać wnioski, powinny przesłać również drogą elektroniczną na adres:

awnorowski@ko-bydgoszcz.internetdsl.pl tabele zestawień (załącznik do wniosku organu wg wzoru stanowiącego załącznik do komunikatu).

 

Załączamy też list Joanny Berdzik, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zachęcający do korzystania ze wsparcia przewidzianego w programie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl