strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-06-26 08:35 / 2851   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program „Radosna szkoła” w roku 2012 – wyniki II naboru oraz III nabór wniosków

W II naborze wniosków na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w 2012 roku, złożonych zostało 10 wnioski o dotację. Z tego  9 wniosków o dotację na zakup pomocy dydaktycznych i 1 wniosek o dotację na utworzenie szkolnych placów zabaw. Po rozpatrzeniu wniosków zaakceptowano 8 wniosków o dotację na zakup pomocy dydaktycznych i 1 wniosek o dotację na utworzenie szkolnych placów zabaw. Jeden wniosek o dotację na zakup pomocy dydaktycznych został odrzucony z przyczyn formalnych.

Łączna kwota dotacji przyznanych w wyniku II naboru wniosków, wyniosła 94 977,30 zł.

Z uwagi na nie wyczerpanie środków, przyznanych na realizację programu w 2012 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraził zgodę na ogłoszenie w dniach od 25 czerwca  do 5 lipca 2012 r. III naboru wniosków do realizacji w tym roku.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl