strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-05-15 11:30 / 2783   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
II nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2012 r.

Z uwagi na niewykorzystanie kwoty przyznanej w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na realizację zadań objętych programem w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012, zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r., w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110 z 2009 r. poz. 915 z późn. zm.), Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza II nabór wniosków.

 

Wnioski o dotacje na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, zwrot kosztu zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw oraz o zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, adresowane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, można składać do dnia 31 maja 2012 r., na adres: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, 85-104 Bydgoszcz lub Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

 

Do wniosków organów prowadzących szkoły, sporządzonych zgodnie z wymogami przywołanego wcześniej rozporządzenia, należy dodać jako załączniki wnioski szkół, dla których przeznaczone będą środki dotacji.

Przydatne wzory wniosków można znaleźć pod adresem:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=260&Itemid=329
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl