strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-04-10 09:47 / 2718   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program „Radosna szkoła” w roku 2012

W czwartej edycji programu, która realizowana będzie w 2012 roku, złożonych zostało 53 wnioski o dotację. Z tego  22 wnioski o dotację na zakup pomocy dydaktycznych, 29 wniosków o dotację na utworzenie szkolnych placów zabaw oraz 2 wnioski o dotację na modernizację szkolnych placów zabaw. Łączna kwota dotacji, o jaką wystąpili wnioskodawcy wyniosła 2 815 807,10 zł.

 

Powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.,  zespół dokonał oceny wniosków. Zarekomendował Wojewodzie 45 wniosków jako spełniających kryteria pozwalające na udzielenie dotacji. Z tego 18 wniosków dotyczyło zakupu pomocy dydaktycznych,  1 modernizacji a 26 utworzenia szkolnych placów zabaw. Jeden wniosek został zaopiniowany negatywnie a 7 uznanych za nie spełniające wymogów formalnych programu. Rekomendowano dofinansowanie na kwotę 2 477 523 zł.

 

Po przekazaniu środków przez Ministerstwo organy, które otrzymały dotację, zostaną o tym powiadomione.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl