strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-02-06 11:00 / 2583   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - I połowa roku szkolnego 2011/2012

Bydgoszcz, 06.02.2012 r.

WO.0440.2.2012.AC

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

woj. kujawsko-pomorskiego 

 

 

 

Dotyczy: Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

          W związku z obowiązkiem monitorowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, określonym w art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się do Państwa z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej realizacji tego programu w I połowie roku szkolnego 2011/2012.

 

Do zbierania danych opracowano trzy tabele:

 

- Tabela 1. Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w I połowie roku szkolnego 2011/2012.

- Tabela 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w I połowie roku szkolnego 2011/2012 z podziałem na typy szkół oraz formy wydanych posiłków.

- Tabela 3. Organizacja dożywiania w jednostkach systemu oświaty w I połowie roku szkolnego 2011/2012.

 

Powyższe, zmodyfikowane tabele dotyczące różnych aspektów realizacji Programu wraz z instrukcją są dostępne do pobrania na stronie internetowej kuratorium w zakładce dla dyrektorów i samorządów – dotacje rządowe.

 

Powyższe dane należy przesłać w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3 z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w wersji elektronicznej na adres: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 20 lutego 2012 r.

 

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się ze starszym inspektorem p. Andrzejem Czopkiem, tel. (052) 34-97-636 lub naczelnikiem wydziału organizacyjnego p. Marcinem Piotrowskim, tel. (052) 34-97-641.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl