strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-11-22 12:31 / 2444   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Prośba o informacje dotyczące wysokości środków niezbędnych na wypłatę w roku 2011 dofinansowania kosztów kształceninia młodocianych dla MPiPS

Bydgoszcz, 22.11.2011 r.

KO.ZFK.3145.67.2011

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-074-561(04)-JW/11 z dnia 21 listopada 2011 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę w roku 2011 na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1).

 

Informację tą proszę podać do 25 listopada 2011 r.

 

Informacja winna być podpisana przez Wójta (Prezydenta, Burmistrza) oraz Skarbnika i przesłana na nr fax-u (052) 349-76-04 a następnie drogą papierową na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 z dopiskiem: Młodociani pracownicy – prognozowana wielkość środków na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2011 r.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl