strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-10-26 10:05 / 2383   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendia socjalne - zapotrzebowanie na miesiąc listopad - grudzień 2011 r.

Bydgoszcz, 26.10.2011 r.

KO.ZFK.3122.3.10.2011

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

         

          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o przesłanie informacji o potrzebie uruchamiania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w miesiącach listopad -  grudzień 2011 r. W przypadku niewykorzystania przyznanej decyzją Wojewody całej kwoty  dotacji, prosimy o przesłanie  informacji  w jakiej wysokości Kuratorium Oświaty ma uruchomić środki w miesiącach listopad i grudzień 2011 r. (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1).

 

Informację tą proszę podać do 3 listopada 2011 r.

 

Informacja winna być podpisana przez Wójta (Prezydenta, Burmistrza) oraz Skarbnika i przesłana
na nr fax-u (052) 349-76-04 a następnie drogą papierową na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

 z dopiskiem: Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

Załączniki

  1. Tabela – Uruchomienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w miesiącach listopad -  grudzień 2011 r.                                                       © Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl