strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-09-15 07:55 / 2282   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Weryfikacja danych finansowych - stypendia socjalne

Bydgoszcz, 14.09.2011 r.

KO.ZFK.3122.3.6.2011

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

          W związku z pismem nr DZSE-332-4/CZ/2011 z dnia 8 września otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej adresowanym do Wojewodów, uprzejmie proszę o pilne zweryfikowanie danych finansowych podanych przez Państwa w załączniku nr 1 do pisma KO.ZFK.3122.3.3.2011 z dnia 25.07.2011 r. (pkt. 2)  dotyczących środków na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych.

 

O kwotę wskazaną w pkt. 2 załącznika do w/w pisma, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmniejszy II transzę środków na wypłatę pomocy materialnej. W przypadku nieścisłości, korektę proszę przesłać do dnia 16.09.2011 do godz.10:00.

 

Obecnie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie posiada wiedzy jaka będzie wysokość kwoty przyznanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień-grudzień 2011 r. na poszczególne gminy województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Powyższe zweryfikowane dane proszę przesłać na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem „Stypendia socjalne”.

 

Prosimy o przesłanie informacji faksem na nr tel.  (52) 349 76 04 lub (52) 349 76 43 oraz drogą listową.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl