strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-09-02 08:18 / 2229   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Informacja w sprawie składania wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na rok 2012.

W związku z realizacją programu rządowego „Radosna szkoła”  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina terminy składania wniosków w zakresie udzielanego wsparcia finansowego na rok 2012 na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i na szkolne place zabaw:

  • dla dyrektorów szkół do organów prowadzących - upływa 10 października 2011 r.
  • dla organów prowadzących do wojewodów - upływa 1 listopada (z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy 2 listopada) 2011 r.

Terminy te dotyczą także składania ponownych (nie objetych we wczesniejszych edycjach wsparciem finansowym) wniosków na  pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i na szkolne place zabaw.

Szczegółowe zasady programu (dokumenty stanowiące podstawę jego realizacji) dostępne są pod adresem:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=259&Itemid=328

 

Proponowane formularze dla dyrektorów i organów prowadzących można znaleźć pod adresem:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=260&Itemid=329

 

Za realizację programu w Kuratorium w Bydgoszczy odpowiada st. wizytator Adam Wnorowski.

 

Równocześnie organy prowadzące proszone są o przesyłanie tabel zbiorczych dotyczących składanych wniosków (złącznik do wniosku organu prowadzącego) drogą elektroniczną na adres awnorowski@ko-bydgoszcz.internetdsl.pl. Pytania dotyczące programu proszę kierować drogą elektroniczną pod powyższy adres (z zaznaczeniem w temacie, że dotyczą programu „Radosna szkoła”) lub telefonicznie pod numer 52 34 97 603.

Organy prowadzące szkoły, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego proszone są o dołączenie do wniosku kopii wypisu z KRS zawierającego aktualne dane osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań oraz zaświadczenia banku o posiadaniu rachunku bankowego wraz z podanym numerem.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl