strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-08-04 14:00 / 2189   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Wyjaśnienie - Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - informaacja dot. II transzy 2011 r.

Bydgoszcz, 04.08.2011

KO.ZFK.3122.3.4.2011

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

          W związku z licznymi zapytaniami do pisma z dnia 25.07.2011 nr KO.ZFK.3122.3.3.2011 dotyczącego liczby osób, którym w 2010 roku przyznano zasiłek okresowy uprzejmie wyjaśniam, iż zasiłek okresowy to zasiłek, o którym mowa  w art. 36, dookreślonym w art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).

          Informacja o liczbie osób, którym przyznano zasiłek okresowy niezbędna jest do określenia wysokość dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

 

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl