strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-05-18 13:13 / 2063   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Lista wniosków, które w II naborze otrzymały dotację w ramach programu "Radosna szkoła".

          Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes, zatwierdziła listę II naboru wniosków, które otrzymały dotacje w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła".

 

          We wskazanym terminie złożonych zostało 28 wniosków, z czego 26 dotyczyło wsparcia zakupu pomocy dydaktycznych, a 2 utworzenia placów zabaw. Złożone wnioski opiewały na łaczną sumę 394894, 50 zł.

 

          Po dokonaniu analizy formalnej odrzucono 2 wnioski a pozostałe dofinansowano łaczą kwotą 382894,67 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota 720799,33 zł. W związku z powyższym pani Ewa Mes  Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraziła zgodę na ogłoszenie w dniach 20 maja - 15 czerwca 2011 r. kolejnego, III naboru wniosków.

 

          Listy szkół i organów prowadzących, które otrzymały dotacje w II naborze wniosków stanowią załaczniki do niniejszego komunikatu.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl