strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-04-04 14:10 / 1966   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ponowny nabór wniosków w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r.

Zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110 z 2009 r. poz. 915 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes, ogłosiła drugi nabór wniosków na zakup lub zwrot zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie, modernizację, zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

Po dokonaniu podziału środków, przewidzianych w roku 2011 do wykorzystania przez szkoły województwa kujawsko-pomorskiego, pozostało 746219,02 zł. W związku z powyższym, w dniach 1-30 kwietnia 2011 r.,  uprawnione organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu, zgodnie z zapisami powołanego rozporządzenia.

 

Przy sporządzaniu wniosków należy zwrócić uwagę na, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I- III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 187, poz. 1253),  zmianę przepisów dotyczących sposobu przygotowania wniosku. W szczególności  na konieczność kwotowego szacowania wartości rzeczowego wkładu własnego we wnioskach o wsparcie zakupu lub zwrotu kosztów zakupu pomocy do miejsc zabaw w szkole zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110 z 2009 r. poz. 915 z późn. zm.),.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl