strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2010-12-22 09:27 / 1741   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Bydgoszcz, 21.12.2010 r.

WO.0402-9/10

 

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

woj. kujawsko-pomorskiego 

 

 

 

Dotyczy: sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

 

          W związku z obowiązkiem monitorowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, określonym w art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się do Państwa
z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej realizacji tego programu w II połowie 2010 r. (od lipca do grudnia 2010 r.).

 

Do zbierania danych opracowano trzy tabele dotyczące różnych aspektów realizacji programu:

 

- Tabela 1. Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w II połowie 2010 r.

- Tabela 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w II połowie 2010 r. z podziałem na typy szkół oraz formy wydawanych posiłków.

- Tabela 3. Organizacja dożywiania w jednostkach systemu oświaty w II połowie 2010 r.

 

Powyższe uaktualnione tabele dotyczące sprawozdania z realizacji programu za II połowę 2010 r. są do pobrania na stronie internetowej kuratorium w zakładce dla dyrektorów i samorządów – dotacje rządowe. Wszystkie wartości sumaryczne i procentowe liczone są automatycznie.   

 

Powyższe dane należy przesłać w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3 z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w wersji elektronicznej na adres: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z p. Marcinem Piotrowskim, naczelnikiem wydziału organizacyjnego, tel. (052) 34-97-641.

 

 

wz. Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

Anna Łukaszewska

Kujawsko-Pomorski

Wicekurator Oświaty

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl