strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyAtrakcja edukacyjna „Niewidzialny Dom”2018-09-18
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieRekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20202018-09-20

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ważna informacja
Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-07 07:50 / 369    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 2006-2008 ważna informacja
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-06 13:20 / 368    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji na wynagrodzenia za maturę ustną ważna informacja
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-12-31 09:50 / 365    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji związanej z awansem zawodowym ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, Starostw Powiatowe, Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-12-31 09:40 / 364    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych dla podmiotów realizujących zadania w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych ważna informacja
Wzory sprawozdań dla podmiotów realizujących zadania w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 oraz Rządowego Programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2008-11-24 07:50 / 319    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” ważna informacja
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-11-21 13:20 / 317    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna ważna informacja
dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2008-10-23 13:20 / 271    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2008 r. ważna informacja
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 sierpnia uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r.
liczba stron w artykule 2 liczba zdjęć 1 liczba załączników 5 2008-08-08 07:00 / 160    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl