strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” ważna informacja
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-11-21 13:20 / 317    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna ważna informacja
dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2008-10-23 13:20 / 271    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2008 r. ważna informacja
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 sierpnia uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r.
liczba stron w artykule 2 liczba zdjęć 1 liczba załączników 5 2008-08-08 07:00 / 160    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl