strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyKomunikat dotyczący bezpiecznych warunków wypoczynku podczas ferii zimowych2018-01-18
jst - gminyInformacja dot. dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego2017-10-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieProjekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo..."2018-01-12

dla dyrektorów i samorządów Dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek, Starostowie powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie miast i Wójtowie gmin oraz organy prowadzące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-02-12 09:00 / 419    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych - PILNE!!! ważna informacja
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-02-11 11:10 / 417    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” w 2008 roku. ważna informacja
Urzędy Miast Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-28 11:20 / 392    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z rezlizacji zadania dot. doposażenia w sprzęt poradni psychologiczno-pedagodicznych oraz szkoleń pracowników ważna informacja
Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-07 14:20 / 370    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ważna informacja
Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-07 07:50 / 369    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 2006-2008 ważna informacja
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-06 13:20 / 368    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji na wynagrodzenia za maturę ustną ważna informacja
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-12-31 09:50 / 365    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji związanej z awansem zawodowym ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, Starostw Powiatowe, Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-12-31 09:40 / 364    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych dla podmiotów realizujących zadania w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych ważna informacja
Wzory sprawozdań dla podmiotów realizujących zadania w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 oraz Rządowego Programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2008-11-24 07:50 / 319    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” ważna informacja
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2008-11-21 13:20 / 317    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl