strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-11-24 08:08 / 7689   S. Koniczyńskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wstępne założenia Koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

prowadzących klasy wojskowe lub mieszane (mundurowe)

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania Koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa z dnia 20 listopada 2017 r. przekazuje wzór dokumentu „Wstępne założenia Koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa” w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wypracowania optymalnych rozwiązań.

 

Uwagi można zgłaszać do 8 grudnia 2017 r. na adres Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, nr faksu: 261 874 789 lub na adres email: arek@mon.gov.pl

 

Dokument będzie również dostępny do pobrania na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl w zakładce Współpraca z wojskiem, a następnie Współpraca ze szkołami.

 

Osobą odpowiedzialną do kontaktów w powyższych kwestiach jest Pani Aleksandra Rek z Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl

W celu uzyskania informacji ze strony Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy mogą Państwo uzyskać od wizytatora Sławomira Koniczyńskiego tel.(52) 30 30 223, email: skoniczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl