strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-11-06 09:57 / 7638   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Powstaje Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki informuje o powołaniu Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Inicjatywa ma umożliwić dzieciom wypowiedzenie się na temat działań programowych i inwestycyjnych tej instytucji.


Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z całej Polski w wieku 7-14 lat, którzy będą wybierani na zasadzie rekrutacji. Przeprowadzenie tegorocznego naboru przewidziano na koniec listopada. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min. 4,5), szczególne zainteresowania, a także osiągnięcia i aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a podczas jej kadencji przewidziano minimum trzy spotkania z pracownikami Europejskiego Centrum Bajki.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@pacanow.eu.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl