strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-10-30 12:17 / 7620   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
IX Wojewódzki Przegląd poPaTrz

IX Wojewódzki Przegląd poPaTrz organizowany przez II LO im. M. Konopnickiej i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Inowrocławskiego i Impresariatu Programu PaT  zgromadził w dniach, 19-20 października, ponad 100 młodych uczestników i 500 widzów.

Po wielu wspólnych latach nadszedł czas na pożegnania i ostatni przegląd, więc osiem grup teatralnych z województwa kujawsko-pomorskiego i z Warszawy bawiło się całą dobę w gościnnym MDK-u teatralnie i profilaktycznie, dzięki dofinansowaniu przez Województwo kujawsko-pomorskie ze środków "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień" oraz przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Partnerzy- KKP, MDK, Fundacja Ekspert Kujawy, Ośrodek Profilaktyki i Stowarzyszenie SYMPATYCY oraz młodzieżowi realizatorzy przeglądu – Teatr Azyl z II LO im. Marii Konopnickiej przygotowali dla uczestników różne animacje i warsztaty ( teatralne, wokalne, taneczne, psychologiczne, samoobrony, filmowy), a także premierę - "Kołtun R JA"- w reżyserii Tomasza Bielińskiego. O północy twórca Programu PaT i wielki przyjaciel Azylantów - Grzegorz Jach prowadził warsztat mentorski, podczas którego opiekunowie grup określali perspektywy swoich działań i dzielili się refleksjami. Koordynatorem przedsięwzięcia była wicedyrektor II LO – Pani Danuta Zybała.   Wszystkie grupy zaprezentowały bardzo dobre spektakle, co podkreślili Grzegorz Jach i Anna Serwach, prowadzący Warsztat Dobrego słowa, i otrzymały wyróżnienia – statuetki, bransoletki i naszyjniki z maskami i aniołami, kalendarze ze swoimi zdjęciami oraz książki, kubki i koszulki z Ośrodka Profilaktyki. Jury Młodych przyznało nagrody ufundowane przez Fundację Ekspert Kujawy i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka najlepszym młodym aktorom: Lucarna z Barcina - Maria Wolska i Adrian Staszak, Nasz Głos ze Złotnik Kujawskich - Kinga Dudek i Tymoteusz Szatkowski, Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony z Włocławka: Martyna Winiecka i Wojciech Kudelski oraz Grupa Bez Nazwy ze Strzelna: Olga Widomska
i Dorian Chmielewski. Specjalne wyróżnienie trafiło do grupy  Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony  za przedstawienie "Feniks". Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Pan Marek Gralik i Pani Mirosława Kucol w imieniu Starosty Inowrocławskiego  złożyli szczególne podziękowania osobom, bez których nie byłoby poPaTrz - Jarosławowi Obiale, dyrektorowi II LO, Danucie Zybale, wicedyrektorowi II LO, Danucie Łazur, polonistce z II LO oraz Michałowi Łazurowi, liderowi programu PaT. Gośćmi tegorocznego przeglądu byli także: Grzegorz Jach - twórca programu PaT i społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Witold Płusa - prezes Akademii Wilanowskiej, sekretarz Powiatu  Aleksandra Szubarga, wizytatorzy: Ewa Podgórska, Beata Wasilewska i Wojciech Gliwiński. Obecni na spotkaniu z młodzieżą byli przedstawiciele Partnerów: komendant policji Marcin Ratajczak i emerytowani policjanci: Wiesław Dzierbicki oraz Marek Kolinski, a także Edyta Frydrych,  Katarzyna Biczkowska.

Szczególne słowa uznania należą się opiekunom grup, a także kilkupokoleniowej Grupie Teatralnej Azyl, która nie tylko przygotowała artystyczną inaugurację- spektakl na podstawie tragifarsy Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”, prowadziła przegląd, ale i organizowała występy wszystkich grup, prowadziła animacje i warsztaty, dbała o posiłki oraz porządek i bezpieczeństwo podczas całej doby - podkreśla organizatorka poPaTrz od 9 lat,  Danuta Łazur.
Po południu odbyło się spotkanie 50 pedagogów, dyrektorów, animatorów kultury, podsumowujące projekt „SYMPATYCY rozwijają skrzydła” finansowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pani Anna Łukaszewska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMT odebrała gratulacje za Srebrny Krzyż Zasługi od Zarządu i  członków Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Profilaktyki „SYMPATYCY”. Przedstwiono filmy ukazujące  wzmocnienie aktywności oraz rozwój potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego SYMPATYKÓW. Szczegóły obu działań zostaną zaprezentowane na stronie Stowarzyszenia:  http://www.sep-sympatycy.pl/.

Mimo że przegląd w takiej formule odbył się ostatni raz, Organizatorzy podkreślili, cytując  słowa Winstona Churchilla, że cechą tych działań nie jest akcyjność: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl