strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-09-21 10:21 / 7486   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Ogólnokrajowa kampania informacyjno-edukacyjna

Od początku października 2017 roku na zlecenie Ministra Rozwoju i Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła ogólnokrajową kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnemu urządzaniu i prowadzeniu gier hazardowych, w tym w sieci Internet.

 

W ramach kampanii planowane jest przeprowadzanie spotkań i innych działań (prezentacje, pogadanki, dystrybucja ulotek i plakatów), skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców.

 

Głównym celem kampanii jest:

  • budowanie świadomości społecznej o tym, że urządzanie i prowadzenie gier hazardowych jest regulowane i nadzorowane przez Państwo, jako szczególnie wrażliwe ze względów społecznych i ekonomicznych;
  • poinformowanie o wdrożeniu przez Państwo ustawowych środków zapewniających odpowiedni poziom ochrony obywateli, w szczególności osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu;
  • przekazanie informacji o zakazie uczestniczenia w grach hazardowych urządzanych w sieci Internet przez nieuprawnione podmioty, o zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w takich grach i związanej z tym odpowiedzialności karnej skarbowej.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej wyrażają gotowość do przeszkolenia w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną kampanią nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz zorganizowania specjalnych spotkań z rodzicami.

 

Niezbędne informacje dotyczące prowadzonej kampanii uzyskacie można pod numerem telefonu: (52) 32-56-206, (52) 32-56-257 oraz wysyłając zapytanie na adres e-mail: rzecznik@kp.mofnet.gov.pl.

 

Za pośrednictwem ww. adresu można również otrzymać ww. materiały informacyjne oraz scenariusze lekcji i prezentacje.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl