strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-09-06 12:32 / 7426   U. Chaberska dla dyrektorów i samorządów
Program edukacyjny "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”


Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów  liceów i techników. 

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

 

Fundacja oferuje szkołom nieodpłatnie dwa nowoczesne programy nauczania, wraz z bogatą obudową dydaktyczną, przeznaczone do:
- przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,

- zajęć pozalekcyjnych,

- kształcenia w zawodach, w tym realizacji efektów PDG (program zgodny ze wskazówkami KOWEZiU),

- zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu.

 

W ramach programu organizowany będzie również Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition.

 

W roku szkolnym 2017/2018 program finansowany jest ze środków Citi Foundation i pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

 

 

Więcej informacji 

Karina Machura
Koordynator programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
tel. 603 948 901
fax: 48 32 720 20 98

e-mail: karina.machura@junior.org.pl
www.junior.org.pl

www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl