strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-09-01 11:26 / 7418   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
20 października Dniem Krajobrazu

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w Polsce 20 października Dniem Krajobrazu. Święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń. Krajobraz ma realny wpływ na jakość naszego życia.

 

Tematem na 2017 rok będzie "Nauka o krajobrazie". W ramach obchodów rozpowszechniana będzie również idea organizacji spacerów z przewodnikami  - pod hasłem "Ogólnopolskie spacery krajobrazowe". Spotkania te mogą się odbywać zarówno w obszarach przyrodniczych jak i kulturowych. Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. 

 

Zachęcamy do organizacji spacerów krajobrazowych dla uczniów oraz do podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl