strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-07-03 14:59 / 7374   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2016/2017 - przypomnienie

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy

Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Przypominamy o obowiązujących procedurach i terminach przy typowaniu kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

W terminie do 6 lipca 2017 r. dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Zwracamy uwagę, że kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej szkoły).

 

W przypadku braku uczniów spełniających kryteria, zgodnie z wymaganiami określonymi wyżej, należy również przesłać do Kuratorium Oświaty informacje podając, w jakiej szkole, lub szkołach (w przypadku zespołów) nie wytypowano kandydatów. Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2017/2018, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem szkoły dla młodzieży.

 

Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

 

Bardzo prosimy Państwa dyrektorów o przygotowanie wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów tak, aby nie zawierały błędów w danych osobowych kandydata.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć w postaci papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2017 r., na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Stypendium Prezesa Rady Ministrów", natomiast wersję elektroniczną (plik Excel) zał. nr 1  (Listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018) należy przesłać na adres: kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za procedurę typowania kandydatów do stypendium, jest  p. Katarzyna Zaremba - st. inspektor Wydziału Rozwoju Edukacji, e-mail: kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 622.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl