strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-06-23 08:24 / 7358   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej- nowe oblicze szkoły jako lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” (LOWE)

Projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej- nowe oblicze szkoły jako lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” (LOWE)

 

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” realizuje projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej- nowe oblicze szkoły jako lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”

(LOWE) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków wiedzy i Edukacji (LOWE). Ich oferta edukacyjna ma przyczynić się do aktywizacji osób dorosłych oraz rozwoju ich kompetencji przydatnych na rynku pracy. Aktualnie rwa nabór wniosków w konkursie grantowym. Organizatorzy zapraszają organy prowadzące szkoły do udziału w konkursie w ramach projektu i zgłaszanie szkół, które chcą uruchomić w swoich placówkach LOWE z myślą o wspieraniu w rozwoju osób dorosłych. Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie:

  • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w szkole,
  • rozszerzenie oferty szkoły o zajęcia edukacyjne dla dorosłych,
  • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
  • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
  • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
  • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
  • wzmocnienie potencjału szkoły,
  • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
  • budowanie wizerunku szkoły jako animatora działań edukacyjnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.snh.pwr.edu.pl/3541415,141.dhtml

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl