strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-05-31 10:55 / 7298   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”.

Kto?
Szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, stpwarzyszenia, placówkikształceniowe...

Dla kogo?
Młodzież w wieku od 12 do 26 lat, uzasadnonych przypadkach także młodsza.

Co?
Polsko-Niemieckie spotkanie młodzieży, również z udziałem uczestników z kraju trzeciego, trwające przynajmniej 4 i nie dłużej niż 28 dni.

Kiedy?
Spotkania młodzieży, które odbędą się w terminie od 1 stycznia do 31 października 2018 r.

Gdzie?
W polsce i/lub Niemczech. Mile widziane będą projekty składające się z wizyty i rewizyty.

Jak się zgłaszać?
Do dnia 20 września 2017 r. należy przesłać szkic projektu, korzystającz formularza zgłoszeniowego. Opis projektu musi być sporządzony w języku polskim i niemieckim.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl