strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-04-10 10:03 / 7172   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
II EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ

Ogólnopolska konferencja - II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej, organizowana przez Ministerstwo Energii, odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 9:00 -15:00), w siedzibie Ministra Energii, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą.

 

Konferencji przeznaczona jest dla Państwa wizytatorów, dyrektorów szkół oraz zainteresowanych nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. 

 

Konferencja ma na celu wypracowanie głównych kierunków edukacji na poziomie średnim, kształcenia na poziomie wyższym oraz doskonalenia nauczycieli w obszarze związanym z  energetyką jądrową oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w obszarze edukacji dotyczącej energetyki jądrowej, funkcjonującymi w wybranych krajach - Francji i Finlandii.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ministerstwo Energii nie pokrywa kosztów podróży uczestników. 

 

Udział w konferencji należy potwierdzić do dnia 10 kwietnia 2017 r., na adres: agnieszka.negadowska@me.gov.pl (tel. 22 693 47 42) lub justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl (tel. 22 693 46 30). 

 

W załączeniu ramowy program konferencji.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl