strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-09-29 08:04 / 10350   J. Jendykiewicz-Owczarekważna informacja dla dyrektorów i samorządów
„Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF” – dodatkowe terminy szkoleń w październiku 2021 r.

Projekt MEiN „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” został stworzony we współpracy ze wszystkimi Akademiami Wychowania Fizycznego w Polsce. Zachęcamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniach.

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć z aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.

Program składa się z II etapów:

  •  I – Aktywny powrót do szkoły,
  • II – Sport Klub.

Pierwszy etap opiera się na szkoleniach skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka każdego ze szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące trzech obszarów (wykłady i dyskusja z obszaru zdrowie; wykłady i dyskusja z obszaru psychologia oraz czterogodzinne warsztaty metodyczne), które pomogą dzieciom w aktywnym powrocie do zajęć stacjonarnych i aktywności sportowej. Nauczyciel, który ukończy jednodniowe szkolenie, otrzyma certyfikat i wraz ze swoją szkołą będzie mógł aplikować do II etapu programu (szkoła będzie mogła ubiegać się o środki na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów). Szczegóły na stronie www.wfzawf.pl – zakładka „Sport kluby”.

Szkolenia dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi zespół ekspertów i wykładowców z AWFiS Gdańsk.

Każdy zainteresowany nauczyciel może zapisać się na jedno ośmiogodzinne szkolenie, z czego po dwie godziny poświęcone są aspektom zdrowotnym i psychologicznym, a na część metodyczną szkolenia przewidziane są 4 godziny.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej AWFiS w Gdańsku.

Dodatkowe informacje i pytania dotyczące I etapu projektu „Aktywny powrót do szkoły” można kierować bezpośrednio do Biura Projektu w AWFiS Gdańsk: e-mail: gdansk@wfzawf.pl, tel.: 511 198 738 lub 58 343 29 35 (w godz. 10:00 – 15:00).

W kwestii pytań związanych z II etapem projektu, w tym rejestracją do Sport Klubów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sportkluby@wfzawf.pl lub pod nr telefonu 724 221 484.

 

 

 
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl