strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów NIK o przeciwdziałaniu e–uzależnieniu dzieci i młodzieży
"Chociaż zjawisko e–uzależnienia nasila się i dotyka coraz młodszych użytkowników nowoczesnych technologii, problem ten nie spotyka się z należytą reakcją właściwych instytucji. Działania skontrolowanych instytucji, które powinny przeciwdziałać e–uzależnieniu dzieci i młodzieży, były przypadkowe i w ocenie NIK nie odpowiadały wystarczająco skutecznie na zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii” - taką informację możemy przeczytać w najnowszym raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-19 08:23 / 6954    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski projekt "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej..." ważna informacja
Celem finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu „Wychować człowieka mądrego” jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian w wielu obszarach jej działalności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-01-16 14:54 / 6951    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Projekt z EFS „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi spotkania animacyjne skierowane do JST i ich jednostek, do lokalnych liderów, osób fizycznych chcących założyć działalność w Ekonomii Społecznej, do przedstawicieli NGO, do przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawicieli biznesu, oraz młodzieży. Celem projektu jest promocja idei ekonomii społecznej, wsparcie osób zainteresowanych założeniem podmiotów ekonomii społecznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-01-05 12:32 / 6929    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program „Szkolny Klub Sportowy”
Szkolny Związek Sportowy informuje, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce, będzie działał nowy program
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-28 12:09 / 6918    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Konkurs „ORZEŁ BIAŁY- NASZA DUMA” ważna informacja
Konkurs „ORZEŁ BIAŁY- NASZA DUMA”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-12-19 08:39 / 6895    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli pt. "Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji"
Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli pt. „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-12-16 12:02 / 6893    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów TORNISTRY SZKOLNE- zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
TORNISTRY SZKOLNE- zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Główny Inspektor Sanitarny, opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-15 10:52 / 6882    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Wykaz jednostek opiekuńczo-wychowawczych kujawsko-pomorskiej wojewódzkiej komendy OHP działających w roku szkolnym 2016/2017
Wykaz jednostek opiekuńczo-wychowawczych kujawsko-pomorskiej wojewódzkiej komendy OHP działających w roku szkolnym 2016/2017
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-12-14 13:44 / 6878    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu ważna informacja
Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie w dniach od 30.11.2016 – 15.12.2016 r. monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-12-14 09:39 / 6812    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konferencja "Wartości i postawy w wychowaniu i profilaktyce"
"Wartości i postawy w wychowaniu i profilaktyce" konferencja dla dyrektorów i pedagogów szkół realizujących I edycję projektu "Falochron dla Bydgoszczy" oraz wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-12-08 14:43 / 6868    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl