strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyWojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach - karta prawidłowych odpowiedzi2018-11-30
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieKomunikat MEN w spr. rozliczenia się z dotacji organów prowadzących szkoły - program Niepodległa2018-11-23

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisem art. 86 ust 2 ustawy Prawo oświatowe, podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-11-07 15:37 / 7641    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Powstaje Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie informuje o powołaniu Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Inicjatywa ma umożliwić dzieciom wypowiedzenie się na temat działań programowych i inwestycyjnych instytucji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-11-06 09:57 / 7638    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - konkurs
Niecały miesiąc pozostał do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). W tym roku centralne uroczystości odbędą się w Wielkopolsce. Miastem gospodarzem została Piła. Wzorem lat ubiegłych Rzecznik Praw Dziecka zaprasza, aby każda szkoła lub przedszkole w Polsce dołączyło do obchodów ODPD. Dla autorów najciekawszych inicjatyw związanych z upowszechnianiem praw dziecka czekają nagrody od Rzecznika Praw Dziecka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-10-31 13:31 / 7625    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów IX Wojewódzki Przegląd poPaTrz
IX Wojewódzki Przegląd poPaTrz organizowany przez II LO im. M. Konopnickiej i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Inowrocławskiego i Impresariatu Programu PaT
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 5 liczba załączników 0 2017-10-30 12:17 / 7620    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny „Dzień z Prawem- warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości poprzez udział w programie edukacyjnym
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-27 14:42 / 7609    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski konkurs na plakat z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Aż 9000 zł wynosi pula nagród w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłoszonym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-24 12:29 / 7600    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Zasady umieszczania informacji o konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium
Wniosek o umieszczenia informacji o przedsięwzięciu edukacyjnym na stronie musi zawierać: nazwę przedsięwzięcia, beneficjentów przedsięwzięcia, nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu, szczegółowy opis i regulamin (opcjonalnie) przedsięwzięcia wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje, informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-23 08:59 / 7596    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Program "Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej"
Ministerstwo Zdrowia powierzyło Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej realizację projektu Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-19 12:56 / 7587    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Akcja "Lekcja dla Rodaka"
Fundacja dla Rodaka zaprasza szkoły i placówki oświatowe do udziału w Akcji "Lekcja dla Rodaka". Główne cele przedsięwzięcia to upowszechnianie historii Polski, przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków, integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu, rozwój kultury.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-18 15:11 / 7583    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę. Zawsze znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnianie im wątpliwości, wysłuchanie ich trosk, problemów, czy przeżywanie z nimi radości. To zawód, wiążący się z ogromną odpowiedzialnością. Codzienną pracą i postawą wychowawcy kształtują charaktery swoich podopiecznych, a tym samym przygotowują ich na dorosłe, pełne wyzwań życie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2017-10-13 13:48 / 7565    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl