strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja przyszłości”
Szanowni Państwo Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA wspólnie z Panem Michałem Zaleskim, Prezydentem Miasta Torunia, zaprasza na I KONGRES SZKÓŁ BRANŻOWYCH oraz konferencję DYREKTOR SZKOŁY W OBLICZU ZMIAN w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencję Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2017-02-21 15:42 / 7027    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów 44 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017
Kielecki Festiwal Harcerski to wyjątkowe wydarzenie. W programie znajdują się przeglądy oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych pedagogów i instruktorów artystycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2017-02-13 13:46 / 7006    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konkurs VP/2017/007 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)
29 marca 2017 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2017/007 jest wsparcie długoterminowej ponadnarodowej mobilności uczniów zawodowych i przygotowania pilotażowego projektu umożliwiającego mobilność uczniów zawodowych pomiędzy krajami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-02-13 13:43 / 7005    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów II edycja Konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel Mediator”
Fundacja Przyjaciółka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej informuje o II edycji Konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel Mediator”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-02-10 09:27 / 7002    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Procedura postępowania w przypadku zawieszenia nauczyciela/dyrektora w obowiązkach ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, inne organy prowadzące /w tym szkoły niepubliczne/ oraz Dyrektorzy szkół w województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-27 13:20 / 6983    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich
W roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. Obejmie on około 115 000 dzieci, w pierwszym etapie badania przesiewowe będą wykonywane w 8 województwach Polski wschodniej, a w drugim w 8 województwach Polski zachodniej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-24 15:17 / 6980    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Film edukacyjny pn. "112 w kolejce po życie"
Film edukacyjny pn. "112 W KOLEJCE PO ŻYCIE" powstał w trakcie realizacji projektu pn. "Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje" w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-19 08:35 / 6945    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów NIK o przeciwdziałaniu e–uzależnieniu dzieci i młodzieży
"Chociaż zjawisko e–uzależnienia nasila się i dotyka coraz młodszych użytkowników nowoczesnych technologii, problem ten nie spotyka się z należytą reakcją właściwych instytucji. Działania skontrolowanych instytucji, które powinny przeciwdziałać e–uzależnieniu dzieci i młodzieży, były przypadkowe i w ocenie NIK nie odpowiadały wystarczająco skutecznie na zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii” - taką informację możemy przeczytać w najnowszym raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-01-19 08:23 / 6954    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski projekt "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej..." ważna informacja
Celem finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu „Wychować człowieka mądrego” jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udział w tym przedsięwzięciu daje szanse na wprowadzenie do szkoły edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian w wielu obszarach jej działalności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-01-16 14:54 / 6951    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Projekt z EFS „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi spotkania animacyjne skierowane do JST i ich jednostek, do lokalnych liderów, osób fizycznych chcących założyć działalność w Ekonomii Społecznej, do przedstawicieli NGO, do przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawicieli biznesu, oraz młodzieży. Celem projektu jest promocja idei ekonomii społecznej, wsparcie osób zainteresowanych założeniem podmiotów ekonomii społecznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-01-05 12:32 / 6929    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl