strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyRejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)2018-01-12
jst - gminyInformacja dot. dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego2017-10-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieProjekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo..."2018-01-12

dla dyrektorów i samorządów Zarządzenie Nr 270/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim
Zarządzenie Nr 270/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim, wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz sporządzenia listy obrońców z urzędu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2016-11-25 11:12 / 6811    M. Bazelak

dla nauczycieli Konkurs na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej w Luksemburgu i we Frankfurcie
Konkurs na stanowisko nauczyciela – na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-11-24 15:15 / 6803    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów V Wojewódzki Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych ważna informacja
V Wojewódzki Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Informujemy, że dnia 24 listopada br. zostaną przesłane w systemie PIKO arkusze zadań etapu szkolnego V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Materiały przeznaczone są dla szkół, które zgłosiły swój udział w konkursie u organizatora.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-11-24 08:29 / 6795    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Harmonogram spotkań – reforma edukacji – zmiana terminów spotkań
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu spotkania dotyczącego reformy edukacji dla Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2016 r. Za zmianę przepraszamy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-11-22 09:34 / 6783    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Jak przygotować dobry projekt w Programie Erasmus+ Edukacja Szkolna? ważna informacja
Jak przygotować dobry projekt w Programie Erasmus+ Edukacja Szkolna? FRSE w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z Delegaturą we Włocławku serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu pozyskiwania środków w Programie Erasmus+ Edukacja Szkolna.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-11-21 09:50 / 6764    V. Tyborowska

dla dyrektorów i samorządów Harmonogram spotkań - reforma edukacji ważna informacja
Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących reformy edukacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-11-18 15:16 / 6773    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
W związku z trwającym do 30.11.2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zachęcamy do udziału w konkursie szkoły podstawowe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne publiczne podmioty z obszaru edukacji nadzorowane przez MEN. Mając na uwadze konieczność zapewniania szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.2 POPC, kluczowe jest zaangażowanie jak największej liczby szkół oraz nauczycieli do uczestnictwa w projektach dotyczących rozwijania umiejętności podstaw programowania u uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-11-18 10:24 / 6752    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Szkolenie pn. "Polski wiek XX – losy państwa i narodu" ważna informacja
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Polski wiek XX – losy państwa i narodu przygotowanym przez MEN i IPN. W roku szkolnym 2016/2017 r. zostanie zrealizowany cykl Między dwoma totalitaryzmami (załącznik nr 1 - harmonogram).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-11-14 12:33 / 6737    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję "Kształtowanie postaw - wychowanie do wartości" ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkiej konferencji „Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości”. Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Konferencja odbędzie się dnia 7 grudnia 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku przy ul. Żelaznej. W załączeniu - program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-11-10 13:55 / 6749    M. Skrzypińska

dla dyrektorów i samorządów Projekt „W zaciszu matematyki”
Projekt „W zaciszu matematyki” Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w Olsztynie pragnie poinformować, że jest organizatorem projektu matematycznego pod nazwą „W zaciszu matematyki”, skierowanego do uczniów głuchych i słabosłyszących.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-11-08 09:05 / 6736    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl