strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-11-02 10:47 / 7624   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Program „Edukacja o polityce”

Program „Edukacja o polityce”

 

Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszają nauczycieli do udziału w programie „Edukacja o polityce”.  Program "Edukacja o polityce" ma ułatwić młodym ludziom zrozumienie polityki i wyrobienie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Nauczyciele biorący udział w programie otrzymają materiały merytoryczne i dydaktyczne, szkolenie wprowadzające i webinaria tematyczne, które przygotują nauczycieli do prowadzenia dyskusji z młodzieżą na tematy poruszające istotne kwestie ze sfery polityki, np.: Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?  Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce? W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE? 

Rejestracja: do 7 listopada 2017r. poprzez ten formularz: https://goo.gl/KtgQMD

Instrukcja, jak zgłosić się do programu: https://goo.gl/YSZPJV

Więcej informacji: www.opolityce.ceo.org.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki programu p. Anny Samel z CEO, anna.samel @ ceo.org.pl  tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 210
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl