strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-09-22 15:25 / 7488   K. Mikulski dla nauczycieli
Ogólnopolski Konkurs dla szkół pod nazwą KODUJEMY W SZKOLE - ELEMENTY PROGRAMOWANIA W NAUCZANIU

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest popularyzacja nauki programowania w szkołach oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Jest to również jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 z 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Nauka kodowania przez zabawę i ruch – zaproponowanie zabaw, wprowadzających do nauki programowania, bez użycia komputera. Ocena jury na podstawie sprawozdania, 3 scenariuszy zawierających naukę kodowania podczas zabawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Kodujemy na ekranie – wykorzystanie podczas zajęć dostępnych programów uczących programowania m.in. Scratch Junior, Scratch, Run Marco!, Kodable itp. Zapoznanie uczniów i wykorzystywanie tych programów podczas zajęć. Ocena na podstawie sprawozdania, opisów i wniosków z wykorzystania programu do nauki programowania, zdjęć, filmów, prezentacji prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Odwrócona lekcja – umożliwienie uczniom poprowadzenia lekcji i prezentacji ulubionych, ciekawych stron internetowych – nie tylko rozrywkowych, ale i edukacyjnych, które warto polecić i zachęcić innych uczniów do korzystania z nich. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, filmów, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – jak się chronić i bezpiecznie korzystać z Internetu? – Przeprowadzenie prelekcji przez np. nauczyciela informatyki, pedagoga lub spotkanie z przedstawicielami Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do spraw nieletnich. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Bądź bezpieczny w Internecie – Wykonanie plakatu z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Ocena na podstawie sprawozdania, najciekawszych prac wg wyboru szkoły, prezentacja plakatu w formie zdjęcia przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Multimedialna klasa – wykorzystanie multimediów (np. tablicy interaktywnej, komputera, rzutnika itp.) do przeprowadzenia ciekawej lekcji, zajęć dodatkowych. Ocena na podstawie sprawozdania przykładowych 3 scenariuszy zawierających opis wykorzystanych multimediów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Internet źródłem wiedzy i rozrywki – zorganizowanie zawodów, rozgrywek szkolnych w grach edukacyjnych, logicznego myślenia itp. wykorzystując komputery, tablety, Internet. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie konkursu na przygotowanie opowiadań, wierszy, prac plastycznych pt. „Multimedialna szkoła – szkoła moich marzeń” – wyposażona w multimedia i nowe technologie. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, zdjęć, filmów, prezentacji przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu”, który w okresie od 06.11.2017 r. do 06.02.2018 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

 Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne oraz uczniowie.

 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 kwietnia 2018 r.
 • Adres jury konkursu Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@kodowaniewszkole.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 29 września 2017 r. na formularzu, który zamieszczony jest na stronie www.kodowaniewszkole.pl

Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Studium Prawa Europejskiego

Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl