strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-09-12 15:02 / 7452   M. Bazelak dla nauczycieli
Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa…” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

W roku szkolnym 2017/2018 Program „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w dniach 26-27 października 2017 r.

 

Zapraszamy do uczestnictwa szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie http://giodo.gov.pl/pl/1520300/10120.

 

Zgłoszenia poprzez formularz umieszczony na ww. stronie internetowej GIODO będą przyjmowane do dnia 29 września 2017 r. Udział w programie jest bezpłatny.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl